Klubbens profil

Luk alle
Åbn alle

Dette er fritidsklubben.
Matrikel 1 er en lille oase i Hvidovre med gode ude faciliter og dyr.
Afdelingen er for 4-5.klasserne og der udbydes aftenklub hver tirsdag og torsdag. 

Dette er juniorklubben og UK-klubdelen.
Er et ungehus – hvor udearealet er begrænset, men hvor der er mange kroge man kan hygge sig sammen med sine kammerater.
Afdelingen er for 6.klasse og op.
Der udbydes aftenklub hver tirsdag – onsdag og torsdag.

Klubben er opdelt på følgende måde grundet pædagogiske overvejelser. Vi ønsker at udbyde et klubtilbud, der er mere målrettet de stadier vores medlemmer udviklingsmæssigt befinder sig i. Et 4.klassesbarn har ikke det samme behov som et ungt menneske i 7.klasse har. Vi skal kunne udbyde tiltag som har interesse, så vi kan arbejde med relations arbejdet og fællesskabet. Jo mere fællesskab der er med ligestillede jo mere benytter man sin klub. 
Matrikel 1 har meget fokus på at bruge aktiviteterne til, at danne et miljø hvor tryghed og tillid skabes mellem vores medlemmer og de voksne. Leg har en stor betydning i det daglige, da det er igennem legen at relationerne mellem barn-barn – barn – voksen dannes. Via disse relationer får vi indblik hvad der rører sig hos det enkelte medlem og grupperne.  
Matrikel 2. er den pædagogiske ambition at kunne skelne mellem at udbyde aktiviteter og rumme behovet for at kunne hænge ud sammen med andre, uden for meget forstyrrelse af de voksne.  
Begge matrikler arbejder med at skabe tillid – trygheds miljøer, hvor vores medlemmer kan være en del af fællesskab for hvem de er. Vi har store forventninger til forældresamarbejdet, da forældrene er en vigtig brik i barnets liv. Vi har kun medlemmet til låns, og dermed har vi brug for den viden som forældre har, til at kunne give et pædagogisk miljø som opfylder de behov der er. 
Der bro bygges mellem de to afdelinger – så overgang fra fritidsklubben og junior- UK-delen sker uden de store bekymringer. Der laves ting på kryds og tværs af husene, så medlemmerne kender samtlige voksne som er ansat i Klub Nord, samt at små og store på mange måder har gavn af hinanden.